Оборудване

eMax представлява комбиниран дерматологичен апарат, базиращ се на комбинацията от два различни типа енергия оптична /светлина/ и радиочестоти /RF/ в две отделни модалности:

1. Лазер и радио честоти /RF/
2. Интензивна пулсова светлина /IPL/ и радио честоти/RF/

Тези две енергии взаимно се допълват и заедно провокират селективна термолиза, в зоната на биологичния таргет. Докато оптичната енергия се абсорбира от съответните хромофори, RF енергия въздейства върху онази част от тъканта, която има най - висока електро проводимост. Синергичното действие на двата вида енергия води до увеличаване на селективността /чрез двойно таргетиране/, повишаване на безопасността /поради използването на по-малко количество оптична енергия/, повишаване на ефикасността /поради наличието на достатъчно количество светлина, която трябва да бъде абсорбирана от таргета/.

Апликатори, специално разработени за системата eMax и тяхното приложение в клиничната практика:

 • DS (Depilation System) Applicator – Апликатор за обезкосмяване

• DSL (Depilation System Laser) Applicator – Апликатор за обезкосмяване

• WRA (Wrinkle Advanced ) Applicator - Апликатор за третиране на бръчки

• ST (Skin Tightening) Applicator – Апликатор за стягане на кожата

• LV (Leg Veins) Applicator – Апликатор за третиране на разширени вени и други васкуларни лезии

• SR (Skin Rejuvenation) Applicator – Апликатор за третиране на доброкачествени, повърхностни, пигментни и васкуларни лезии

• AC (Acne Clearance) Applicator - Апликатор за третиране на акне


Технологията Еlōs™

Еlōs произхожда от Electro-Optical-Synergy. Electro /Би-полярни Радио честоти (RF)/, Optical /Пулсова светлина/. Заедно, RF и Пулсовата светлина проникват в кожата през предварително охладения връх на апликатора. Синергичното действие на RF и Пулсовата светлина дава възможност за прилагане на нов подход при третирането на различни по естество проблеми.


Традиционните светлинни източници бяха използвани в продължение на дълго време за фотодермолиза на таргетните участъци в кожата. Обезсосмяване, третиране на пигментни лезии и фотоподмладяване са примери на индикации третирани с разнородни по спектър и дължина вълни.
Често срещани проблеми, възникнали след третиране с традиционен лазер или светлинен източник:

1. Не достатъчното количество светлинна енергия, абсорбираща се от таргета е причина за по-ниска ефикасност.
2. Твърде голямото количество светлинна енергия, абсорбираща се от тъканите извън таргета е причина за увреждане на околните тъкани и други нежелани странични ефекти, най-често в епидермиса или дермата.

ELŌS представлява разрешение и на двата проблема, тъй като светлинната енергия и RF имат равностойна, но различна по вид роля във формулата. По този начин ефикасността не се постига за сметка на безопасността и обратно. Как се постига това?

Оптичната енергия - Лазер или Пулсова светлина се абсорбира селективно от таргета и се ковертира в термална енергия, в резултат на което той се загрява до висока температура. Това е посочено с червените стрелки (вижте Фигура 2-1). Целта е да се загрее таргета (космен фоликул, акне, васкуларни или пигментни лезии, или колагенови фибри, което от своя страна да понижи неговия импеданс или резистентност.


RF енергия тече от единия електрод към другия и заттопля всичко по своя път. RF енергия, подобно на всички останали видове енергии се разпространява по посока към места с по-висока проводимост или по-слабо съпротивление. Когато таргетните зони са предварително затоплени от оптичната енергия техният импеданс е много нисък. Количеството на RF енергия ще бъде най-високо в зоните с най-нисък импеданс (предварително затоплени таргетни зони), в резултат на което ще стане възможно увреждането на таргета. Това завършва процеса на термолиза – действие необходимо за постигането на желания биологичен ефект – като спиране растежа на косъма, структурни промени в колагеновите фибри или избледняване на васкуларните и пигментни лезии.

В същото време епидермисът е охладен от върха на апликатора, като по този начин се увеличава неговият импеданс. Това води до проникване на по-малко количество RF енергия в епидермиса и по-голямо количество в предварително затоплените таргетни зони на кожата.
Като допълнение RF действат и като "термометър" в дермата. По време на проникването на RF енергия, апаратът измерва промените в кожния импеданс. Наблюдава обратна връзка между температурните промени и импеданса.

Повишаването на температурата е сварзано с понижаване на импеданса. Това позволява на системата eMax, да осъществява активен дермален мониторинг, което от своя страна е предпоставка за провеждане на безопасни процедури.

Copyright © 2017 Avis Beauty. All Rights Reseved. Web Design
Avis Medica