Цени

Информация относно цени може да получите от лекарите работещи в сектора по естетична медицина на тел: 064/ 90 90 90; 064/ 90 90 91 или на регистратурата на ДКЦ "Авис - Медика".

 

Copyright © 2017 Avis Beauty. All Rights Reseved. Web Design
Avis Medica