ELOS е първата и единствена патентована технология за естетична медицина, съединяваща 2 енергии: биполярна радиочестота и оптическа светлинна енергия. В превод от английски ELOS означава "електрооптическа синергия".
При тази технология няма недостатъци, характерни за светлинната енергия – процедурите са безопасни и ефективни при всички типове кожа. Принципът на комбинирата енергия дава възможност да се използва по-малко светлинна или лазерна енергия, отколкото при обикновена светлинна терапия, затова и рискът от странични ефекти се намалява до минимум, а пациентът по време на процедурата не чувства болка. Всеки апликатор ELOS е снабден с контактно устройство за охлаждане, което охлажда повърхността на кожата до 5°C, а патентованата активна система за контрол на кожата измерва измененията в температурата на кожата след всеки подаден импулс. По този начин се осигурява безопасност на процедурата и комфорт на пациента.

Copyright © 2017 Avis Beauty. All Rights Reseved. Web Design
Avis Medica